Creatieve Workshops

Cursussen en Workshops

Creatieve Workshops voor mensen met een verstandelijke beperking

Sinds ik werkzaam ben in de gehandicaptenzorg organiseer en geef ik creatieve workshops aan cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking. We werken met verschillende thema’s en technieken.

De visie hierbij: Succeservaringen behalen door middel van creativiteit.  Dit in de vorm van het tastbare product wat gemaakt wordt, maar ook de (positieve) ervaring die wordt opgedaan. Hierbij kunnen we inspelen op gedragingen die ook in het dagelijks leven voorkomen, en deze dan ombuigen naar het positieve. Denk aan: moeite om te beginnen met nieuwe dingen, faalangst, negatief zelfbeeld, angst om dingen alleen te doen. We proberen zelfvertrouwen creëren en te vergroten door nabijheid te bieden en te complimenteren.

De 4 belangrijkste pijlers:

  1. Zelfredzaamheid stimuleren door cliënt zoveel mogelijk zelf te laten doen
  2. Positieve ervaringen creëren (positief stimuleren)
  3. Nieuwe dingen durven ontdekken (eventueel ondersteunen tot deze ervaring)
  4. Verwerking van indrukken en emoties. Hoofd leegmaken, hart luchten, gesprek openen.

Het Tekenatelier 

Vanaf 2011 tot 2018 heb ik tekenlessen en creatieve workshops gegeven aan kinderen. Hierbij probeerde ik mijn creativiteit en plezier over te brengen aan anderen. Zo leerden ze spelenderwijs hun eigen kwaliteiten vergroten. Hierbij kwamen verschillende technieken aan bod. In mijn jaarcursussen werkten we binnen een bepaald thema. Ook leerden de kinderen verschillende kunstenaars en kunststromingen kennen.

 

 

Delen